THÔNG TIN DỰ ÁN

Mã số: GH-1673
Chủ đầu tư: Ngân hàng Agribank
Năm hoàn thành: 2012
Diện tích: M2
Địa chỉ: Thành phố Bắc Giang

Văn phòng giao dịch Agribank tại thành phố Bắc Giang được Green House VN thiết kế và hoàn thành vào năm 2012.