Công trình nhà chị Tâm tại thành phố Bắc Giang đã được hoàn thành xong giai đoạn thiết kế và đang tiến thành thi công xây dựng. Công trình là sự kết hợp của đội ngũ kiến trúc sư của GreenHouse Việt Nam và gia đình chị Tâm. Là ngôi nhà phố với kiến trúc gồm 3 tầng sinh hoạt, giúp gia đình chị Tâm mang đến những không gian tốt nhất cho đại gia đình.
Thiết kế nhà phố 3 tầng - nhà Chị Tâm Thiết kế nhà phố 3 tầng - nhà Chị Tâm Thiết kế nhà phố 3 tầng - nhà Chị Tâm