Thiết kế nhà lô phố 4 tầng của gia đình anh Trung tại thành phố Bắc Giang đã được hoàn thiện và đưa và sửa dụng trong dịp tết Nhâm Ngọ vừa qua, công trình mang phong cách hiện đại cho một gia đình trẻ với 3 thành viên.

Thiết kế nhà lô phố 4 tầng tại TP.Bắc Giang

Thiết kế nhà lô phố 4 tầng tại TP.Bắc Giang Thiết kế nhà lô phố 4 tầng tại TP.Bắc Giang Thiết kế nhà lô phố 4 tầng tại TP.Bắc Giang Thiết kế nhà lô phố 4 tầng tại TP.Bắc Giang

Một số cách hình ảnh thực tế khi công trình hoàn thiện mà Green House Việt Nam đã ghi lại được trong chuyến đi thăm công trình sau khi hoàn thiện. Mục đích của chuyến thăm công trình là muốn xem lại công trình mà công ty đã thiết kế, về việc triển khai thi công theo thiết kế các điểm cần khắc phục và phát huy, đồng thời ghi nhận những đánh giá từ phía chính của đầu tư của công trình.

Thiết kế nhà lô phố 4 tầng tại TP.Bắc Giang Thiết kế nhà lô phố 4 tầng tại TP.Bắc Giang

Nội thất phòng khách

Thiết kế nhà lô phố 4 tầng tại TP.Bắc Giang Thiết kế nhà lô phố 4 tầng tại TP.Bắc Giang Thiết kế nhà lô phố 4 tầng tại TP.Bắc Giang Thiết kế nhà lô phố 4 tầng tại TP.Bắc Giang