thiết kế nhà ở kết hợp kinh doanh anh tỉnh
Thiết kế nhà kết hợp kinh doanh – Tp.Bắc Giang

Mã số: GH-288

Loại: Thiết kế nhà lô phố

Địa chỉ: 2010

Diện tích: m2

Thiết kế nhà lô, thiết kế nhà ống do diện tích chật nên yêu cầu một thiết kế nhà đảm bảo đủ công năng và tiết kiệm được diện tích trong không gian sinh hoạt