khách sạn 9 tầng tại bắc giang
Thiết kế khách sạn 9 tầng tại Bắc Giang

Mã số: GH-5824

Loại: Thiết kế khách sạn

Địa chỉ: Thành phố Bắc Giang

Diện tích: 258.4m2

Thiết kế khách sạn tại Móng Cái – Quảng Ninh

Mã số: GH-2084

Loại: Thiết kế khách sạn

Địa chỉ: Thành phố Móng Cái - Quảng Ninh

Diện tích: 1450m2

Thiết kế khách sạn Triều Dương - Móng Cái, Quảng Ninh
Thiết kế khách sạn Triều Dương

Mã số: GH-1955

Loại: Thiết kế khách sạn

Địa chỉ: Thành phố Móng Cái - Quảng Ninh

Diện tích: 95m2

Thiết kế khách sạn cổ điển tại Bắc Ninh
Thiết kế khách sạn Phú Gia – Bắc Ninh

Mã số: GH-1549

Loại: Kiến trúc cổ điển, Thiết kế khách sạn

Địa chỉ: Khu đô thị mới - Bắc Ninh

Diện tích: 117m2

thiết kế khách sạn biển bắc - móng cái
Thiết Kế Khách Sạn Hiện Đại – Khách Sạn Biển Bắc – Móng Cái, Quảng Ninh

Mã số: GH-1436

Loại: Thiết kế khách sạn

Địa chỉ: Thành phố Móng Cái - Quảng Ninh

Diện tích: 1700m2

THIET-KE-KHACH-SAN-MONG-CAI-PLAZA
Thiết kế khách sạn – trung tâm thương mại Móng Cái

Mã số: GH-835

Loại: Thiết kế khách sạn

Địa chỉ: Thành phố Móng Cái - Quảng Ninh

Diện tích: 1090m2

12