Cửa hàng vàng bạc
Thiết kế nội thất cửa hàng vàng bạc – Nhà anh Hải

Mã số: GH-3156

Loại: Nội thất nhà ở

Địa chỉ: Thành phố Bắc Giang

Diện tích: m2

Phòng khách
Thiết kế nội thất nhà ở – nhà anh Việt, Hải Phòng

Mã số: GH-2820

Loại: Nội thất nhà ở

Địa chỉ: Thành phố Hải Phòng

Diện tích: 120m2

Nội thất phòng khách
Thiết kế nội thất nhà anh Hải – Bắc Giang

Mã số: GH-2099

Loại: Nội thất nhà ở

Địa chỉ: Bắc Giang

Diện tích: m2

Nội thất nhà Cô Hậu – Bắc Giang

Mã số: GH-2036

Loại: Nội thất nhà ở

Địa chỉ: Bắc Giang

Diện tích: m2

Thiết kế nội thất nhà anh Dũng – Bắc Giang

Mã số: GH-1769

Loại: Nội thất nhà ở

Địa chỉ: Thành phố Bắc Giang

Diện tích: m2

Thiết kế nội thất nhà kết hợp làm quán cafe

Mã số: GH-1484

Loại: Nội thất nhà ở

Địa chỉ: Thành phố Hải Phòng

Diện tích: 96m2

Thiết kế nội thất nhà ống nhỏ

Mã số: GH-1464

Loại: Nội thất nhà ở

Địa chỉ: Thành phố Bắc Ninh

Diện tích: m2

Nội thất nhà anh Cường – Lục Nam – Bắc Giang

Mã số: GH-495

Loại: Nội thất nhà ở

Địa chỉ: Lục Nam - Bắc Giang

Diện tích: 158m2

Thiết kế nhà ở xu hướng mới đa phong cách từ mẫu nhà cấp 4 đơn giản đến các kiến trúc thiết kế nhà phố đẹp như nhà ống, nhà song lập bay các mẫu thiết kế nhà cao cấp khác