THÔNG TIN DỰ ÁN

Mã số: GH-1495
Chủ đầu tư: Anh Trung
Năm hoàn thành: 2011
Diện tích: 120 M2
Địa chỉ: 136 Triều Dương - Móng Cái