Thiết kế nhà 4.5 tầng nhà Anh Minh – Bắc giang

Mã số: GH-1627

Loại: Thiết kế nhà lô phố

Địa chỉ: Bắc Giang

Diện tích: m2