Khi thực hiện xong ngôi nhà của mình thì cũng cảm thấy thực sự mỹ mãn, vì ngôi nhà của mình , cái thứ nhất, nó cũng có những ý tưởng của riêng mình, và các kiến trúc sư triển khai theo đúng ý tưởng. Cái thứ hai, về không gian sống sau mỗi giờ làm việc về, khi mình về đến nhà, cởi bỏ quần áo ra, uống chén trà, mình ngồi mình ngắm tất cả những không gian và tất cả những thành quả của mình, mình cũng cảm thấy có một cái gì đấy mỹ mãn’’