Green House đã lắng nghe, hiện thực hóa và tạo nên những không gian thực sự là còn hơn những gì tôi mong muốn

‘’ Nói chung hai năm sống ở đây, thực sự mình mong muốn những gì, và trong qua trình thiết kế thì mình với bên Green House của anh Chiến cũng đã liên tục ngồi lại với nhau bàn bạc ‘’ Anh phải làm thế này cho em, làm thế kia cho em hay là Green House phải làm thế này cho tôi’’. Bên Green House cũng lắng nghe ý kiến và tạo nên những không gian thực sự là còn hơn những gì tôi mong muốn. Ví dụ như về Ngoại thất, thực sự hai năm ở đây cũng vẫn còn rất là tốt, các không gian trong phòng hợp lý. Không những ngoại thất, mình còn nhờ bên Green House thiết kế cả về Nội thất, nhưng bạn nhìn thấy, tất cả hợp lý về màu sắc, bản thân mình thì không được năng động, tính hơn trần về những gam màu nên mình cũng nhờ bên Green House tư vấn làm sao khi đi làm về mà mình cảm thấy mệt mỏi, nhìn thấy ngôi nhà của mình thì mình cũng thấy là giảm stress, và thoải mái nhất’’