Cảm nhận của Anh Cường- Bắc Giang

Green House đã lắng nghe, hiện thực hóa và tạo nên những không gian thực sự là còn hơn những…..

Cảm nhận của Anh Tác – Bắc Giang

Khi thực hiện xong ngôi nhà của mình thì cũng cảm thấy thực sự mỹ mãn, vì ngôi nhà của…..