Dinh-thu-trang-05

Dinh-thu-trang-06

Hình ảnh quá trình thi công công trình

Dinh-thu-trang-04

Quá trình làm trần, đắp hoa văn đầu cột

Dinh-thu-trang-02

Hình ảnh tráng lệ của dinh thự

Dinh-thu-trang-08 Dinh-thu-trang-07 Dinh-thu-trang-03

Dinh-thu-trang-01

Quá trình đúc hoa văn cho cột