Những hình ảnh công trình nhà chị Hà tại thành phố Bắc Giang sau 2 năm công trình hoàn thiện và đi vào sử dụng.

nha chi ha - bac giang 01  (1) nha chi ha - bac giang 01  (2) nha chi ha - bac giang 01  (3) nha chi ha - bac giang 01  (4) nha chi ha - bac giang 01  (5) nha chi ha - bac giang 01  (6) nha chi ha - bac giang 01  (7) nha chi ha - bac giang 01  (8) nha chi ha - bac giang 01  (9)