Ảnh thực tế biệt thự nhà vườn - Anh Cường, Bắc Giang

Biệt thự nhà anh Cường được công ty Kiến trúc Green House Việt Nam thiết kế và thi công trọn gói. Công trình đang trong giai đoạn hoàn thành các hạng mục còn lại để đưa và sử dụng.

Xem thêm hình ảnh phương án thiết kế biệt thự vườn nhà anh Cường tại đây:

Thiết kế biệt thự vườn đẹp: anh Cường-Bắc Giang

Ảnh thực tế biệt thự nhà vườn - Anh Cường, Bắc Giang Ảnh thực tế biệt thự nhà vườn - Anh Cường, Bắc Giang Ảnh thực tế biệt thự nhà vườn - Anh Cường, Bắc Giang Ảnh thực tế biệt thự nhà vườn - Anh Cường, Bắc Giang Ảnh thực tế biệt thự nhà vườn - Anh Cường, Bắc Giang Ảnh thực tế biệt thự nhà vườn - Anh Cường, Bắc Giang Ảnh thực tế biệt thự nhà vườn - Anh Cường, Bắc Giang Ảnh thực tế biệt thự nhà vườn - Anh Cường, Bắc Giang