Pen House Honda Phú Liên- Thành phố Bắc Giang

Mã số: GH-6628

Loại: Công trình thực tế

Địa chỉ: Đường Xương Giang – Tp Bắc Giang

Diện tích: 500m2

Hình ảnh các công trình thực tế mà Green House VN đã thiết kế và thi công được bàn giao cho khách hàng của mình.